Çocukların yaşayarak öğrenmeleri bilgilerinin kalıcı olmasını sağlar. 

Alan gezileri çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemektedir. 

Çocuklar gezilerde gözlem yapma, inceleme, merak duygularını giderme gibi fırsatlar bularak bilişsel gelişimle ilgili kavramları kazanmaktadırlar. 

Çocuğun çevresi ile iyi iletişim kurması, arkadaşları ile işbirliği yapması, grupla beraber çalışma, sorumluluğunu yerine getirme ve yaratıcılığın gelişmesi içinde 

bu tür geziler önemli fırsattır. 

Geziler çocukların yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlar. 

Çocukların yaşayarak öğrenmeleri bilgilerinin kalıcı olmasını sağlar.